• Tham dự phiên làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Kế hoạch Tài chính; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; Ban Quản lý Cơ sở II; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
 • Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 - 2021, định hướng chương trình công tác năm học 2021 - 2022.
 • Trong năm học vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động Đoàn - Hội toàn trường nhưng Đoàn trường và Hội Sinh viên trường luôn chủ động nắm bắt, kịp thời ứng phó và triển khai hiệu quả sâu rộng các mặt hoạt động, các công tác,chính vì vậy công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên, Sinh viên vẫn đạt được các chỉ tiêu đề ra đầu năm học, để lại nhiều dấu ấn và đạt nhiều thành tích đặc biệt góp phần cùng với Nhà trường đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quảng bá truyền thông mạnh mẽ hình ảnh khắp cả nước.
 • Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tuổi trẻ toàn trường và yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cần làm tốt hơn nữa các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên để học sinh, sinh viên toàn trường học tập tốt, hội nhập tốt. Cụ thể:
 • Một là, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường trong báo cáo tại phiên làm việc. Giao Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường. Các hoạt động phải đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, linh hoạt trong phương thức tổ chức và có các phương án dự phòng.
 • Hai là, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quan tâm, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm học 2021 - 2022, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, đảm bảo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đoàn.
 • Ba là, Thống nhất cao, ủng hộ và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên khai thác, sử dụng hạ tầng công nghệ số của Nhà trường để ghi hình, thu thanh, triển khai kênh truyền thông các hoạt động của Đoàn - Hội và số hoá dữ liệu đoàn viên, hội viên tích hợp vào hệ thống quản lý sinh viên của Nhà trường, phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên, hội viên.
 • Bốn là, Các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác các nguồn lực để tăng cường các hoạt động hợp tác, tập huấn, bồi dưỡng, cấp vốn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi, các hoạt động chuyên môn, học thuật cùng với sinh viên cả nước.
 • Năm học 2021 - 2022 là năm học diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức", vì vậy, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường cần quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và trách nhiệm của người cán bộ Đoàn các cấp. Nhanh chóng tổ chức lại các cơ sở Đoàn, thành lập các chi đoàn khoá 62, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi đoàn năm học 2021 - 2022, Đại hội các đoàn trường, đoàn viện, liên chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024; Tổ chức tốt Đại hội Đoàn trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đoàn.
 • Một số hình ảnh buổi làm việc: 
 •                                                         Đại biểu tham dự trực tiếp
 •                                                                      Đại biểu tham dự trực tuyến 
 • Tin bài: VP Đoàn TN.