Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thống kê bài báo công bố quốc tế năm 2020 và năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WoS/Scopus

Nhằm phục vụ công tác thống kê, thẩm định và khen thưởng các kết quả công bố của cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các tác giả có công trình công bố năm 2020 và năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science (WoS), Scopus khẩn trương kê khai và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn sau:

I. NGUYÊN TẮC KÊ KHAI

1.1. Mỗi công trình chỉ kê khai và nộp minh chứng duy nhất 1 lần. Các nhóm tác giả thống nhất và cử cá nhân đại diện thống kê, nộp minh chứng đầy đủ theo hướng dẫn.

1.2. Chỉ kê khai và nộp minh chứng đối với các công trình công bố trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science/Scopus, trong bài báo có ít nhất 01 tác giả có ghi rõ địa chỉ cơ quan công tác là Trường Đại học Vinh.

1.3. Phụ lục 1: Chỉ kê khai các công trình công bố trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science. Lưu ý:

a) Không kê khai lại các công trình đã có trong danh sách tại Phụ lục 3 gửi kèm.

b) Chỉ kê khai các công trình thuộc một trong các trường hợp sau:

- Công trình bố năm 2021 trên các tạp chí có trong chỉ mục trích dẫn Web of Science.

- Kê khai bổ sung các công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science nhưng chưa được khen thưởng theo 782/QĐ-ĐHV ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (có quyết định và danh sách công trình gửi kèm).

1.4. Phụ lục 2: Chỉ kê khai các công trình công bố trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus (không thuộc chỉ mục trích dẫn của WoS). Lưu ý:

a) Chỉ kê khai các công trình công bố mới trong năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus.

b) Kê khai bổ sung các công trình công bố năm 2020 trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus nhưng chưa được khen thưởng theo Quyết định số 782/QĐ-ĐHV ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

II. CÁCH TRA CỨU THÔNG TIN

Các tác giả tra cứu thông tin liên quan đến tạp chí theo các đường link sau:

2.1. Tra cứu thông tin tạp chí có trong chỉ mục trích dẫn của WoS tại địa chỉ:

https://mjl.clarivate.com/search-results

2.2. Tra cứu thông tin tạp chí có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus theo danh sách Scopus sources list tại trang chủ của Scopus theo đường link: https://www.scopus.com/; hoặc theo danh sách Scopus sources list (cập nhật trên website của Scopus ngày 08/02/2022) tại Subweb của Phòng KH&HTQT.

Lưu ý: Scopus thường xuyên cập nhật loại bỏ một số tạp chí kém chất lượng ra khỏi chỉ mục trích dẫn, do đó các tác giả cần tra cứu kỹ thông tin trong danh sách “Scopus sources list” trước khi kê khai.

2.3. Tra cứu ranking, IF của tạp chí (theo Scimago Journal & Country Rank) tại địa chỉ: https://www.scimagojr.com/

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TÁC GIẢ CÓ CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

3.1. Tác giả (các tác giả) có công trình công bố nghiên cứu kỹ nguyên tắc kê khai, thống nhất cử người đại diện khẩn trương kê khai và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

a) Căn cứ nguyên tắc kê khai, tác giả đại diện kê khai đầy đủ thông tin theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2. Trường hợp tác giả không có công bố trên trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WoS chỉ kê khai theo Phụ lục 2.

Lưu ý:

Các tác giả cần kiểm tra kỹ các danh sách khen thưởng và Phụ lục 3 gửi kèm để tránh việc kê khai trùng lặp..

Để thuận tiện cho việc thống kê và thẩm định, Nhà trường yêu cầu các tác giả thống kê đầy đủ, chính xác các thông tin, đúng mẫu trên file excel (không thống kê trên file word).

b) Tổng hợp file PDF toàn văn bài báo (bao gồm các thông tin: tên đầy đủ của tạp chí, mã chuẩn quốc tế ISSN, e - ISSN, …). Đánh số thứ tự các file đúng theo thứ tự danh sách kê khai.

3.2. Tác giả đại diện kê khai và gửi hồ sơ về địa chỉ email letd276@gmail.com. Hồ sơ bao gồm: Phụ lục 1, Phụ lục 2 và file toàn văn các bài báo.

 3.3. Thời gian hoàn thành việc kê khai và gửi hồ sơ:

Tác giả (các tác giả) hoàn thiện và gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT trước 17:00 giờ, ngày 08/3/2022 để Phòng KH&HTQT thẩm định kết quả. Tất các hồ sơ gửi sau thời hạn trên được xem là không hợp lệ và không được xem xét khen thưởng trong đợt này.

3.4. Tác giả đại diện kê khai theo dõi kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT và phản hồi ý kiến kịp thời theo thời hạn quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học có kết quả công bố, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo và đôn đốc triển khai thực hiện.

Tài liệu gửi kèm công văn này bao gồm:

1. Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (bản mềm có thể download trực tiếp trên IOffice hoặc Subweb của Phòng KH&HTQT).

2. Phụ lục 3. Danh sách các công trình công bố trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WoS năm 2021 (và năm 2020 chưa được Bộ GD&ĐT khen thưởng) đã kê khai theo yêu cầu Công văn số 2730/ĐHV-KHHTQT ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

3. Quyết định số 782/QĐ-ĐHV ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và danh sách các công trình được khen thưởng kèm theo quyết định.

Trong quá trình triển khai, mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT, điện thoại 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Trân trọng./.

Chi tiết xem tại đây: 

Phụ lục 3. Danh sách bài báo WoS gửi Bộ + CV 156 thống kê bài báo WoS+Scopus

QĐ 782

2. Phụ luc 1; Phu luc 2

Scopus sources list 1/2022