Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông tri triệu tập dự Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 167-HĐBT, theo đó lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, đội ngũ Nhà giáo đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Để tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp, cống hiến và nâng cao tinh thần yêu nghề của đội ngũ Nhà giáo, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

1. Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời;

- Kính mời Đảng ủy, Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ các đoàn thể quần chúng;

- Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Huy hiệu Đảng;

- Viên chức, người lao động, thầy cô giáo toàn trường.

- Đại biểu học sinh, sinh viên, học viên: 200 sinh viên (do Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên điều động).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14 giờ 00', ngày 16/11/2022 (Chiều thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường A.

3. Các vấn đề lưu ý:

- Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt và tổ chức cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tham dự lễ kỷ niệm đầy đủ, đúng giờ.

- Ban Tổ chức buổi lễ, phòng Hành chính Tổng hợp bố trí và phân chia chỗ ngồi cho đại biểu các đơn vị.

- Đại biểu mặc trang phục lễ hội.

Nhận được Thông tri này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện./.