Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Ngày 25/8/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 2160/QĐ-ĐHV ban hành Chương trình khung cho bậc THPT hệ chất lượng cao. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng và kịp thời nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo và tuyển sinh đối với hệ chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh ngay trước thềm năm học mới 2022 - 2023.

Chương trình khung THPT hệ chất lượng cao là văn bản thể hiện triết lý và mục tiêu đào tạo hệ chất lượng cao, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục; đồng thời là cam kết của nhà trường về chất lượng đào tạo trước phụ huynh và học sinh.

Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh

Chương trình khung THPT hệ chất lượng cao khẳng định và theo đuổi triết lý TOÀN DIỆN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP trong toàn bộ mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục. Theo đó, học sinh sẽ đạt được các giá trị cốt lõi bao gồm: Tự chủ - Trách nhiệm - Tiến bộ - Tôn trọngThích ứng. Mô hình tổ chức giáo dục của chương trình dựa trên ba trụ cột học tập hiện đại gồm: Cá nhân hóa (Personalized Learning) - Học tập tích hợp (Integrated Learning) - Học tập trải nghiệm (Experiental Learning).

Về mục tiêu chung, bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình khung THPT hệ chất lượng cao hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh theo định hướng thi chứng chỉ IELTS, trải nghiệm tiếng Anh chuyên ngành thông qua các môn khoa học định hướng thi chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-level, IB…); rèn luyện các kỹ năng công dân toàn cầu, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực toàn diện thông qua các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, ngoại khóa và phát triển kỹ năng cá nhân.

Lễ kết nạp Đảng cho học sinh Trường THPT Chuyên

Về mục tiêu cụ thể, Chương trình khung THPT hệ chất lượng cao xác định rõ các tiêu chí đầu ra cho học sinh gồm:

- Hoàn thành chương trình THPT, phẩm chất và năng lực đạt loại Tốt, tốt nghiệp loại Khá trở lên;

- Trúng tuyển ít nhất 01 trường Đại học uy tín trong nước hoặc ở nước ngoài;

- Đạt trình độ tiếng Anh 5.5 Ielts (hoặc tương đương) trở lên, trong đó có 15 - 30% học sinh đạt trình độ tiếng Anh 6.5 Ielts (hoặc tương đương) trở lên; đủ năng lực để theo học chương trình tiên tiến của các trường đại học trong nước, trường đại học quốc tế tại Việt Nam hoặc du học;

- Có 5 - 20% học sinh đạt các chứng chỉ quốc tế dành cho học sinh phổ thông như: SAT, ACT, A-Level, IB…;

Một lớp học của Trường THPT Chuyên

Sau khi có quyết định ban hành, Chương trình khung THPT hệ chất lượng cao sẽ được Trường THPT Chuyên tiếp tục triển khai cụ thể việc xây dựng chương trình môn học, chương trình trải nghiệm và bắt đầu thực hiện từ năm học 2022 - 2023.

Học sinh Trường THPT Chuyên trong ngày vui tốt nghiệp

TT. ĐHV