Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tiến sỹ Sunee Sathitanant giảng dạy tiếng Thái tại Đại học Vinh

Trong chương trình hợp tác với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham – Thái Lan, Trường Đại học Vinh tiếp nhận TS. Sunee Sathitanant đến giảng dạy tiếng Thái trong chương trình nghiên cứu khoa học của TS. Sunee Sathitanant và các cộng sự. Theo lịch, chương trình học bắt đầu từ ngày 27 tháng 03 năm 2013 và kết thúc vào ngày 29 tháng 03 năm 2013.

Trường Đại học Vinh đã tiến hành cho sinh viên chuyên ngành Du lịch, Khoa Lịch sử và sinh viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ đăng ký. Dự kiến số lượng sinh viên tham gia là 30 người. Trong chương trình học, sinh viên sẽ được học tiếng Thái và văn hóa Thái Lan đồng thời giới thiệu đôi nét về văn hóa Việt Nam thông qua tiếng Thái.

Nhóm nghiên cứu và giảng dạy bao gồm:

              1.   PGS. TS. Sunee Sathithanant
              2.   PGS. TS. Sasithorn Chawarat
              3.   PGS. TS. Kalaya Kulsuwan
              4.   PGS. TS. Thamnoon Raweepong
              5    Kesiree Champeehom
              6.   Chutipa Kongsombat
              7.   Sasithorn Onlao