Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019 - 2020, định hướng chương trình công tác năm học 2020 - 2021.

Trong năm học vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động Đoàn - Hội toàn trường nhưng Đoàn trường và Hội Sinh viên trường luôn chủ động nắm bắt, kịp thời ứng phó và triển khai hiệu quả sâu rộng các mặt hoạt động, các công tác,chính vì vậy công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên, Sinh viên vẫn đạt được các chỉ tiêu đề ra đầu năm học, để lại nhiều dấu ấn và đạt nhiều thành tích đặc biệt góp phần cùng với Nhà trường đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quảng bá truyền thông mạnh mẽ hình ảnh khắp cả nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tuổi trẻ toàn trường và yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cần làm tốt hơn nữa các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên để học sinh, sinh viên toàn trường học tập tốt, hội nhập tốt.

Năm học 2020 - 2021, Ban Thường vụ Đoàn trường  và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã xác định chủ đề là "Năm Sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp" và xác định hoạt động trọng tâm của năm học này là hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021), Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

Tin bài: HSV