Hội nghị lần thứ 7 về khoa học tự nhiên dành cho các nhà khoa học trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các nước ASEAN (CASEAN 7) được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Vinh từ ngày 14/10 đến ngày 17/10/2021.

Hội nghị sẽ bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Mục đích chính của Hội nghị là tạo cơ hội tốt cho các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học, học viện trong các nước ASEAN phát triển các hoạt động giao lưu, hiểu biết và hợp tác trong khu vực cũng như thúc đẩy đào tạo và giáo dục khoa học.

Trường Đại học Vinh trân trọng kính mời các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh về dự Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 về khoa học tự nhiên dành cho các nhà khoa học trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các nước ASEAN (CASEAN 7).

Thời gian: Từ 8 giờ 30', ngày 15/10/2021 (Sáng thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường Tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh.

 

TT. ĐHV