Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Tham dự có đồng chí Văn Tiến Bằng - Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy các huyện, thành, thị và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An.

Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Đại biểu tham dự khai mạc Hội thi

Tham gia Hội thi cấp Tỉnh năm 2021 có 27 báo cáo viên đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp huyện và tương đương, được cấp ủy lựa chọn và bồi dưỡng để tham gia hội thi cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, tuyên truyền miệng là một trong những phương thức quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong công tác tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc

Từ khi ra đời cho đến nay, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên luôn được Đảng xác định là nội dung quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước. 

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/10/2021) là dịp để các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Qua Hội thi nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, từ đó có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các báo cáo viên tham gia Hội thi trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình của hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức

Tại Hội thi, mỗi báo cáo viên tham gia 2 phần: Thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Chuyên đề mà các báo cáo viên dự thi tập trung vào những điểm mới, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TS. Bùi Thị Cần - Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm sẽ đại diện Đảng bộ Trường Đại học Vinh tham gia Hội thi với chuyên đề "Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị".

TS. Bùi Thị Cần - Báo cáo viên Trường Đại học Vinh tham dự Hội thi

Đây là một nội dung rất quan trọng mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".

Dự kiến tối ngày 29/10/2021, Hội thi sẽ bế mạc. Những thí sinh đạt giải cao tại Hội thi sẽ tiếp tục bồi dưỡng để tham dự các hội thi báo cáo viên khu vực và toàn quốc.

Mở đầu Hội thi là phần thuyết trình chuyên đề của Báo cáo viên đến từ huyện Tân Kỳ

Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh

TT. ĐHV