Đoàn do Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có Ông Vũ Thanh Thắng - Phó Chủ tịch, Viện trưởng Viện Công nghệ AI Camera; Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng; Ông Đỗ Hưng Thuận - Tổng Giám đốc phụ trách mảng chuyển đổi số; Ông Trần Ngọc Hà - Giám đốc Dự án khu vực; Ông Trần Bảo Trung -  Trưởng phòng Giải pháp.

Về phía Trường Đại học Vinh, đón tiếp đoàn có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Anh Dũng - Viện trưởng Viện NC&ĐT trực tuyến; TS. Đặng Thái Sơn - Viện trưởng Viện KT&CN; ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH; cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Viện NC&ĐT trực tuyến, Viện KT&CN và Phòng HCTH.

Quang cảnh buổi làm việc

Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, Smart City và AI camera. Bkav là 1 trong 10 thương hiệu Nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong Top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Công ty Cổ phần Bkav phát biểu

Với kim chỉ nam, phát triển khoa học công nghệ giúp đất nước giàu mạnh, nâng tầm tự chủ, uy tín và thương hiệu quốc gia, Tập đoàn Bkav tự nhận về mình sứ mệnh xây dựng và bảo vệ đất nước bằng khoa học, công nghệ. Những việc nào hữu ích cho xã hội, sử dụng đến công nghệ thì nhất định Bkav sẽ làm, bất kể đó là việc gì. Mục tiêu là phát triển đất nước dựa vào công nghệ, đưa Việt Nam trở thành con rồng thứ 5 của châu Á.

Lãnh đạo Công ty Bkav tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 20/11 cho Lãnh đạo Trường Đại học Vinh

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của Công ty Cổ phần Bkav, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng đã khái quát các nét chính của Trường Đại học Vinh, về truyền thống 62 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường và một số kết quả Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác Chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu chào mừng

Với tiềm năng, lợi thế của hai đơn vị, Ông Nguyễn Tử Quảng và GS.TS. Nguyễn Huy Bằng đã đồng ý chủ trương hợp tác toàn diện để thực hiện các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Các ý kiến của lãnh đạo 2 đơn vị về các nội dung hợp tác

Trên cơ sở nội dung đã trao đổi, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ kiến thức về lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung vì mục tiêu phát triển của cả hai bên, trọng tâm về An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số, cụ thể: 

- Chia sẻ kiến thức về an toàn thông tin và các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;

- Thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo cho mô hình trường phổ thông, trường đại học;

- Nghiên cứu các đề tài khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo cho mô hình trường đại học;

- Nghiên cứu xây dựng mô hình Trường học số cho các cơ sở giáo dục từ bậc phổ thông đến đại học.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác

Theo bản thỏa thuận hợp tác này, Trường Đại học Vinh sẽ đề xuất, tham gia hoặc chủ trì thực hiện các buổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp liên quan đến tích hợp, ứng dụng và triển khai công nghệ trong An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số; Tạo điều kiện cho cán bộ của Bkav tham gia vào các hoạt động mà Trường Đại học Vinh có thế mạnh như: hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động chuyên môn liên quan khác; Tạo điều kiện cho cán bộ của Bkav thực hiện thử nghiệm các giải pháp công nghệ trong hoạt động quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường; Ưu tiên giải quyết các vấn đề thực tế do Bkav đề xuất (đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ).

Về phía Bkav, Công ty sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm các lĩnh vực thế mạnh của Bkav về An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Vinh; Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Vinh có thể tiếp cận các công nghệ tiên tiến và các giải pháp công nghệ do Bkav phát triển; Hỗ trợ nhóm nghiên cứu chung của hai bên trong hoạt động nghiên cứu khoa học (đề xuất đề tài và triển khai); Tìm hiểu, phân tích nhu cầu thực tế, đưa ra các yêu cầu cho đội ngũ phát triển, tiến tới đề xuất các đề tài hợp tác nghiên cứu; Thực hiện triển khai thử nghiệm các giải pháp công nghệ của Bkav phục vụ hoạt động quản lý và đào tạo của Nhà trường, phối hợp cùng đội ngũ cán bộ Nhà trường đánh giá hiệu quả; Hỗ trợ nguồn lực (chuyên gia, môi trường thực hành, thí nghiệm), phục vụ đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao về An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo, đáp ứng tiêu chuẩn của các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

TT. ĐHV