Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Luật

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Luật

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 23/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của các khoa, viện,...

Tân sinh viên27/08/2018
Yêu cầu báo cáo kết quả việc thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên

Yêu cầu báo cáo kết quả việc thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên

Ngày 23/5/2018, Nhà trường đã có Công văn số 561/ĐHV-HTSVQHDN về việc yêu cầu các khoa, viện, trường THPT Chuyên triển khai việc thành lập Ban liên lạc (BLL) cựu học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) theo khóa học, ngành học cùng...

Tân sinh viên15/08/2018
Ra mắt Ban Liên lạc cựu Lưu học sinh Trường Đại học Vinh tại nước CHDCND Lào

Ra mắt Ban Liên lạc cựu Lưu học sinh Trường Đại học Vinh tại nước CHDCND Lào

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị "Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nước CHDCND Lào trong thời kỳ hội nhập", chiều ngày 6/7/2018, tại Thủ đô Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào, Trường Đại học Vinh tổ chức công bố...

Tân sinh viên12/07/2018
Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu Lưu học sinh Lào Trường Đại học Vinh

Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu Lưu học sinh Lào Trường Đại học Vinh

Ngày 03/7/2018, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-ĐHV về việc thành lập Ban Liên lạc cựu Lưu học sinh Lào Trường Đại học Vinh gồm 16 cựu LHS.

Tân sinh viên04/07/2018