Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 29/2022 - 9/3/2022: Nguyễn Trung Kiền

Seminar06/03/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 37/2022 - 11/3/2022: TS. Vũ Thị Phương Lê

Seminar04/03/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 36/2022 - 9/3/2022: Nguyễn Thế Tiến

Seminar04/03/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 35/2022 - 8/3/2022: Đinh Thị Hải

Seminar04/03/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 34/2022 - 07/3/2022: Phạm Thế Dũng

Seminar04/03/2022