Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo số 2: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Thông báo số 2: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Tiếp theo thông báo số 1, Trường Đại học Vinh thông báo số 2 về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024.

THPT Chuyên11/05/2023
Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh

Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh

Ban hành theo Quyết định số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Thông báo số 1: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2023 - 2024.

THPT Chuyên14/04/2023
Xét tuyển sớm hơn: Thí sinh lưu ý các mốc thời gian năm 2023

Xét tuyển sớm hơn: Thí sinh lưu ý các mốc thời gian năm 2023

Năm 2023, xét tuyển đại học sớm hơn năm trước. Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 10/7.