Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Kế toán, Luật Kinh tế, Giáo dục Mầm non

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Kế toán, Luật Kinh tế, Giáo dục Mầm non

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ba công khai25/06/2021
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Sư phạm Toán học

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Sư phạm Toán học

Đơn vị chứng nhận: Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA)

Ba công khai25/05/2021
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

Ba công khai10/02/2021
Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 125a/QĐ-ĐHV ngày 15/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai17/01/2021
Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

Ba công khai30/10/2020