Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục - Chương trình đánh dấu sự đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục - Chương trình đánh dấu sự đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục

Ngày 15/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức sự kiện "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục".

Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học"

Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học"

Ngày 11/8/2023, tại Trường Đại học Vinh, Công đoàn các trường đại học thuộc Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học"

Trường Đại học Vinh thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học

Trường Đại học Vinh thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học

Ngày 10/8/2023, tại Hội nghị Trưởng đơn vị phiên tháng 8 năm 2023, Trường Đại học Vinh đã công bố thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học.

Trường Đại học Vinh ban hành Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Vinh ban hành Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024

Ngày 9/8/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 1938/QĐ-ĐHV về việc ban hành Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024.