Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 169/2022 - 8/10/2022: Nguyễn Quốc Chiến

Seminar07/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 168/2022 - 07/10/2022: Nguyễn Quốc Chiến

Seminar07/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 167/2022 - 16/10/2022: TS Nguyễn Thị Kim Anh

Seminar03/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 166/2022 - 09/10/2022: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Seminar03/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 165 - 03/10/2022: Lê Thị Thúy Hà

Seminar30/09/2022