Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Vinh - chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Vinh - chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Tên luận án: Phát triển năng lực sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho sinh viên ngành sư phạm Vật lý; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý ; Mã số: 9140111

Thông báo08/08/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Hậu Khanh; Chuyên ngành Thực vật học

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Hậu Khanh; Chuyên ngành Thực vật học

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng loài và thành phần hóa học tinh dầu một số loài thuộc họ Sim (Myrtaceae Juss. 1789) ở tỉnh Hà Tĩnh; Chuyên ngành: Thực vật học; Mã số: 9420111

Thông báo01/08/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Tùng Lĩnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Tùng Lĩnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Di sản văn học của dòng văn Trường Lưu (Hà Tĩnh) từ góc nhìn văn hóa; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo24/07/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Tên đề tài luận án: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) và tỉnh Quảng Trị (CHXHCN Việt Nam) từ năm 1989 đến năm 2017; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Thông báo21/07/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hồng Nhung; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hồng Nhung; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình trong truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo21/07/2022