Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 266/2023 - 18/11/2023: ThS. Nguyễn Thị Lam Giang

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 265/2023 - 18/11/2023: ThS. Ngũ Thị Như Hoa

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 264/2023 - 17/11/2023: ThS. Nguyễn Mai Ly

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 263/2023 - 16/11/2023: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Seminar13/11/2023
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 262/2023 - 17/11/2023: ThS. Chu Thị Trinh

Seminar13/11/2023