Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 167/2022 - 16/10/2022: TS Nguyễn Thị Kim Anh

Seminar03/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 166/2022 - 09/10/2022: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Seminar03/10/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 165 - 03/10/2022: Lê Thị Thúy Hà

Seminar30/09/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 164 - 01/10/2022: Lê Thị Thuý Hà

Seminar30/09/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 163 - 30/9/2022: TS. Nguyễn Hữu Quang

Seminar30/09/2022