Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 10/7/2023, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo tra cứu kết quả trúng tuyển xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Thông báo tra cứu kết quả trúng tuyển xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Vinh hướng dẫn thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023 tra cứu kết quả.

Thông báo tra cứu điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất năm 2023

Thông báo tra cứu điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo tra cứu kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất năm 2023.

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023 theo các phương thức/mã phương thức: 200, 301, 303, 402.

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2023 bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200, 301, 303, 402, 405, 406.