Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hưng; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hưng; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo24/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thúy Hồng; chuyên ngành Chính trị học

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thúy Hồng; chuyên ngành Chính trị học

Tên đề tài: Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường quyền lực chính trị của nhân dân ở Việt Nam hiện nay; chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 9310201

Tin tức17/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Cường; chuyên ngành Thực vật học

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Cường; chuyên ngành Thực vật học

Tên luận án: Nghiên cứu đa dạng họ Long não (Lauraceae Juss.) và thành phần hóa học tinh dầu của một số loài phân bố ở tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Thực vật học; Mã số: 9420111

Tin tức15/03/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Hải; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Hải; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở khu vực Bắc Trung Bộ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo10/03/2023