Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 193/2022 - 10/11/2022: ThS. Phan Huy Chính

Seminar04/11/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 192/2022 - 08/11/2022: Ths.Nguyễn Thị Kim Thi

Seminar04/11/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 191/2022 - 07/11/2022: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Seminar03/11/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 190/2022 - 05/11/022: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Seminar03/11/2022
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 189/2022 - 09/11/2022: Mai Thế Anh

Seminar31/10/2022