Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 92/2022 - 04/6/2022: Vũ Thị Việt Hương

Seminar26/05/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 91/2022 - 28/5/2022: ThS. Trần Thị Thúy Nga

Seminar26/05/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 90/2022 - 27/5/2022: ThS. Võ Trọng Vinh

Seminar26/05/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 89/2022 - 26/5/2022: ThS. Trần Thị Thúy Nga

Seminar26/05/2022