Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 75/2022 - 24/4/2022: Phan Sinh

Seminar18/04/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 74/2022 - 23/4/2022: Nguyễn Thị Tường

Seminar18/04/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 73/2022 - 18/4/2022: Nguyễn Thị Tường

Seminar17/04/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 72/2022 - 14/4/2022: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Seminar13/04/2022
Lịch Seminar Trường Đại học Vinh

Lịch Seminar Trường Đại học Vinh

MS 68/2022 - 15/4/2022: Nhóm nghiên cứu Chương trình EXPLORE

Seminar13/04/2022