Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 183/2022 - 13/11/2022: Đậu Bình Hương

Seminar27/10/2022
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 182/2022 - 30/10/2022: Trần Thị Hoàng Mai

Seminar27/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 181/2022 - 28/10/2022: Lưu Văn Mạnh

Seminar25/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 180/2022 - 26/10/2022: Lưu Văn Mạnh

Seminar25/10/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 179/2022 - 23/10/2022: Phan Văn Phúc

Seminar21/10/2022