Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình giao lưu giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học South Florida

Chương trình giao lưu giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học South Florida

Trong kế hoạch giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học Vinh (VU) và Trường Đại học South Florida (USF), ngày 19 tháng 7 năm 2015, nhóm sinh viên của USF do giáo sư Sarath Witanachchi và giáo sư Jason Michael Laguna dẫn đoàn đã đến...

Chương trình làm việc với Trường Đại học Leeds Beckett –Vương quốc Anh

Chương trình làm việc với Trường Đại học Leeds Beckett –Vương quốc Anh

Ngày 13 tháng 05 năm 2015, Trường Đại học Vinh sẽ làm việc với đại diện của Trường Đại học Leeds Beckett về các cơ hội hợp tác trong giáo dục.

Hợp tác07/05/2015
Chương trình làm việc với Trường Đại học Leeds Beckett – Vương quốc Anh

Chương trình làm việc với Trường Đại học Leeds Beckett – Vương quốc Anh

Ngày 13 tháng 05 năm 2015, Trường Đại học Vinh sẽ làm việc với đại diện của Trường Đại học Leeds Beckett về các cơ hội hợp tác trong giáo dục.

Trường Đại học Công lập Indiana, Hoa Kỳ thăm và làm việc với Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Công lập Indiana, Hoa Kỳ thăm và làm việc với Trường Đại học Vinh

Trong chương trình trao đổi hợp tác, Trường Đại học Công lập Indiana, Hoa Kỳ đã cử đoàn cán bộ sang thăm và làm việc với Trường Đại học Vinh vào ngày 18 tháng 12 năm 2014.