Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kinh tế

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kinh tế

Quyết định số 2418/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2021

Ba công khai15/10/2021
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Sư phạm

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Sư phạm

Quyết định số 2416/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2021

Ba công khai15/10/2021
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Vinh để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Ba công khai30/09/2021