Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024

Ngày 9/12/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024.

Đoàn kết phải gắn liền với dân chủ và đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết quốc tế

Đoàn kết phải gắn liền với dân chủ và đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết quốc tế

Ngày 4/12/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trình bày chuyên đề về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Địa lí, ngành Quản lí Đất đai, ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường

Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Địa lí, ngành Quản lí Đất đai, ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 3/12/2023, Khoa Địa lí tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Địa lí, ngành Quản lí Đất đai, ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường.

Sôi nổi Cuộc thi Lập trình Web cho sinh viên năm 2023

Sôi nổi Cuộc thi Lập trình Web cho sinh viên năm 2023

Ngày 3/12/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Cuộc thi Lập trình Web cho sinh viên