Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học"

Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học"

Ngày 11/8/2023, tại Trường Đại học Vinh, Công đoàn các trường đại học thuộc Khối thi đua số 4 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học"

Trường Đại học Vinh thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học

Trường Đại học Vinh thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học

Ngày 10/8/2023, tại Hội nghị Trưởng đơn vị phiên tháng 8 năm 2023, Trường Đại học Vinh đã công bố thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học.

Trường Đại học Vinh ban hành Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Vinh ban hành Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024

Ngày 9/8/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 1938/QĐ-ĐHV về việc ban hành Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024

Ngày 28/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

Xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)