Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề

Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề

Công văn số 1213/ĐHV-HCTH ngày 04/10/2022

THÔNG BÁO04/10/2022
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Phan Nữ Hiền Oanh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

THÔNG BÁO04/10/2022
Hướng dẫn Quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hướng dẫn Quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hướng dẫn số 43/HD-CĐ ngày 04/10/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh

THÔNG BÁO04/10/2022
Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023

Hướng dẫn số 13/HD-CĐN ngày 28/9/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO02/10/2022