Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023 (Thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế)

Căn cứ phương án tuyển sinh bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh năm học 2022 - 2023 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt; Nghị quyết số 02/NQ-HĐT ngày 23/3/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu năm 2022 của Trường Đại học Vinh và Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022,  Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Số lượng (Thực hiện chương trình tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế)

1.1. Bậc mầm non

- Cơ sở 1 (Phường Bến Thủy): Tuyển 4 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (sinh năm 2020), số lượng: 100 trẻ.

- Cơ sở 2 (Phường Hưng Bình): Tuyển 1 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (sinh năm 2020), số lượng: 25 trẻ.

1.2. Học sinh lớp 1: Tuyển 5 lớp khối 1 (sinh năm 2016), số lượng: 190 học sinh.

1.3. Học sinh lớp 6: Tuyển 5 lớp khối 6 (sinh năm 2011), số lượng: 200 học sinh.

2. Đối tượng tuyển sinh

Nhà trường xem xét tiếp nhận trẻ mầm non và tuyển học sinh theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Trẻ mầm non

- Trẻ có bố hoặc mẹ là cán bộ, viên chức hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (căn cứ vào Hợp đồng lao động và giấy khai sinh của trẻ);

- Trẻ là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường;

- Trẻ thuộc đối tượng tuyển sinh khác của trường.

2.2. Học sinh lớp 1

- Trẻ có bố hoặc mẹ là cán bộ, viên chức hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (căn cứ vào Hợp đồng lao động và giấy khai sinh của trẻ);

- Trẻ là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường;

- Trẻ hoàn thành chương trình mầm non tại Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh;

- Trẻ mầm non thuộc đối tượng tuyển sinh khác của trường.

2.3. Học sinh lớp 6

- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học tại Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh;

- Các đối tượng tuyển sinh khác của trường.

II. THỜI GIAN, HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2022: Bán và thu nhận hồ sơ đăng ký học cho trẻ mầm non và tuyển sinh học sinh thuộc đối tượng: có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Từ ngày 13/6 đến ngày 15/6/2022: Bán và thu nhận hồ sơ đăng ký học cho trẻ mầm non và học sinh là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp phát triển Nhà trường (trong trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh);

- Từ ngày 17/6 đến ngày 18/6/2022: Bán và thu nhận hồ sơ đăng ký học cho trẻ/học sinh thuộc các đối tượng tuyển sinh khác của trường (trong trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh).

2. Hồ sơ tuyển sinh

Theo mẫu quy định, được bán tại Văn phòng Trường Thực hành Sư phạm theo thời gian quy định tại mục II.1 của thông báo này.

Hồ sơ nộp tại Văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh theo thời gian được thông báo trong hồ sơ.

3. Hình thức tuyển sinh

3.1. Trẻ mầm non và học sinh lớp 1

- Trường hợp số lượng đăng ký không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường sẽ tiếp nhận toàn bộ số trẻ và học sinh đăng ký học vào học.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường sẽ tuyển sinh trên cơ sở thứ tự ưu tiên tại mục I.2 của thông báo này và thời gian nộp hồ sơ đăng ký.

3.2. Học sinh lớp 6

- Sau khi xét tuyển học bạ, Nhà trường sẽ tổ chức sơ tuyển bằng hình thức phỏng vấn kiến thức 2 môn: Toán và tiếng Anh. Kết quả lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

- Thời gian sơ tuyển dự kiến từ ngày 22/6 đến ngày 25/6/2022.

4. Thông báo kết quả tuyển sinh

Kết quả sẽ được Nhà trường thông báo từ ngày 02/7 đến ngày 05/7/2022.

Mọi thông tin, đề nghị liên hệ: Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.556.383.

III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN THEO XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

1. Bậc học Mầm non:

- Đối với nhà trẻ bao gồm: Chương trình chính khóa, chương trình tăng cường (bao gồm: STEM, Gymkid, mỹ thuật, cảm thụ âm nhạc).

- Đối với mẫu giáo bao gồm: Chương trình chính khóa, chương trình tăng cường (bao gồm: STEM, Gymkid, tiếng Anh, Kidsmart; Các môn tự chon gồm: mỹ thuật, cảm thụ âm nhạc, múa, zum ba, MC).

2. Cấp học Phổ thông:

- Đối với cấp Tiểu học bao gồm: Chương trình chính khóa, chương trình tăng cường (bao gồm: Toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh với người nước ngoài và các hoạt động câu lạc bộ).

- Đối với cấp THCS bao gồm: Chương trình chính khóa, chương trình tăng cường các môn văn hóa (Văn, Toán, Tin học, tiếng Anh), Toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh với người nước ngoài và các hoạt động câu lạc bộ.

 - Học phí chương trình tiên tiến đối với các cấp học dự kiến từ 2.200.000đ đến 2.300.000đ/tháng.

Xem File thông báo gốc