Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa, liên thông và các loại hình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2016

1. Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian

đào tạo

1

Giáo dục Mầm non

+ Có bằng tốt nghiệp (TN) Trung cấp sư phạm, ngành Giáo dục (GD) Mầm non

+ TN Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) các ngành khác (Nhà trường tổ chức bổ túc kiến thức)

3,0 năm

TN Cao đẳng sư phạm, ngành GD Mầm non.

2,0 năm

2

Giáo dục Tiểu học

+ TN TC sư phạm, ngành GD Tiểu học

+ TN Trung cấp chuyên nghiệp các ngành khác (Nhà trường tổ chức bổ túc kiến thức)

3,0 năm

TN Cao đẳng sư phạm, ngành GD Tiểu học

2,0 năm

3

Luật

- Tốt nghiệp THPT

- Tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành

- TN TCCN các ngành khác (Nhà trường tổ chức bổ túc kiến thức)

- Tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành

- TN THPT: 4,5 năm

- TN TCCN: 3,0 năm

- TN CĐ: 2,0 năm

4

Kỹ thuật Xây dựng

5

Công tác Xã hội

6

Quản lý Văn hóa

7

Quản lý Đất đai

8

Kế toán

9

Quản trị Kinh doanh

10

Đào tạo văn bằng 2

tất cả các ngành

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học

2,0 - 2,5 năm

 

2. Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ Đào tạo từ xa

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian

đào tạo

1

Luật

- Tốt nghiệp THPT

- Tốt nghiệp Trung cấp cùng nhóm ngành

- TN TCCN các ngành khác (Nhà trường tổ chức bổ túc kiến thức)

- Tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành

- TN THPT: 4,5 năm

- TN TCCN: 3,0 năm

- TN CĐ: 2,0 năm

2

Kinh tế

3

Kinh tế nông nghiệp

4

Quản trị Kinh doanh

5

Công tác Xã hội

6

Khuyến nông

7

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  

Phương thức, thời gian học tập linh hoạt, phù hợp với điều kiện của nhiều đối tượng người học, chương trình học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, nếu học viên đăng ký học tại Trường sẽ được giảm 10% học phí.

 

3. Đào tạo các loại hình chứng chỉ ngắn hạn:

TT

Loại chứng chỉ

1

Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo Khung tham chiếu châu Âu

2

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016

3

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Bồi dưỡng giáo viên

4

Các chứng chỉ kỹ năng, nghiệp vụ như: Kế toán trưởng; Kế toán doanh nghiệp; các chức danh thực hành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán...

 

Thí sinh mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tầng 5 - Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh - Số 182, Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An, ĐT: 0383.856.364, di động: 0969.699.879 (Thầy Nguyễn Đình Tuấn), 0972.558.676 (Thầy Phạm Tiến Đông) hoặc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An và xem chi tiết tại website: tuyensinh.vinhuni.edu.vn/.