Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Vol. 50 - 3B/2021

1. Phát trin k năng làm vic nhóm ca sinh viên Trường Đại hc Vinh trong đào to tiếp cn CDIO

Hồ Thị Duyên, Phạm Thị Trâm Anh

Trang 5-15

2. Phát trin năng lc t hc cho hc sinh thông qua dy hc d án v hydrocarbon no (Hóa hc 11) theo mô hình blended learning

Nguyễn Văn Đại, Trương Thị Trang, Bùi Thị Quỳnh Anh, Hà Thị Tuyết

Trang 16-27

3. Tìm hiểu tình hình đường thuộc địa ở Việt Nam giai đoạn 1884-1918

Trương Thị Hải

Trang 28-34

4. Thiết kế bài toán thực tiễn trong dạy học Toán cho các lớp cuối cấp trung học cơ sở

Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Vũ Văn Quyết, Lê Văn Thành

Trang 35-46

5. Nhu cầu thẩm định, đánh giá lại các giá trị đời sống trong văn xuôi Việt Nam sau Đổi mới nhìn từ hệ thống nhân vật nhà văn

Phạm Thị Thu Hương

Trang 47-55

6. Thêm vài suy nghĩ về vai trò của Hoa Tiên trong văn phái Hồng Sơn

Nguyễn Tùng Lĩnh

Trang 56-64

7. Mt s nhn thc mi v vn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình trong truyn ngn n Vit Nam đương đại

Trần Thị Hồng Nhung

Trang 65-72

8. Xây dựng khung năng lực giáo dục giới tính của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở

Nguyễn Thị Phương Nhung, Phạm Xuân Sơn

Trang 73-84

9. Thực hiện chính sách tôn giáo ở Thành phố Buôn Ma Thuột và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới

H Ly Na Niê

Trang 85-98

10. Những nhân tố cơ bản thúc đẩysự ra đời của Tự Lực văn đoàn

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Trang 99-105

11. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức trong bối cảnh mới

Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hữu Lợi

Trang 106-112

12. Đặc điểm hội thoại của phỏng vấn báo chí

Trần Anh Thư

Trang 113-120

13. Thực trạng thực hành sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Quảng Bình

Phạm Thị Yến

Trang 121-129