Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức hằng năm là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam. Cuộc thi là một trong nhiều hoạt động của ngành Giáo dục nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ…

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 12/9/2022 đến ngày 4/12/2022 bằng hình thức trực tuyến trên trang: hocvalamtheobac.vn với 3 bảng dự thi. Bảng A: dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên). Bảng B: dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C: dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên dưới 35 tuổi. Cuộc thi đã được phát động, triển khai rộng rãi trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh thông qua các kênh thông tin, các đợt sinh hoạt chính trị học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm học, thông qua Hội nghị bí thư, lớp trưởng toàn trường. Kết quả: đã có 4.604 lượt học sinh, sinh viên dự thi; 11 học sinh và 04 sinh viên xuất sắc lọt vào Vòng Bán kết của các bảng, Trường Đại học Vinh tiếp tục là một trong những đơn vị có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong số 466 trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, cao đẳng nghề tham gia cuộc thi.

Tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể, gồm 10 Sở Giáo dục và Đào tạo, 20 cơ sở đào tạo đại học có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai cuộc thi. Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đã góp phần cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29 Khóa XI, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh:

Phòng CTCT-HSSV

Tin liên quan

Xem thêm