TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 1 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)

Hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 1 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)

Trường Đại học Vinh hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 1 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)

Hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến và lịch tựu trường, nộp hồ sơ gốc cho học sinh lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)

Hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến và lịch tựu trường, nộp hồ sơ gốc cho học sinh lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)

Trường Đại học Vinh hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến và lịch tựu trường, nộp hồ sơ gốc cho học sinh lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)

Thông báo tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025

Thông báo tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025

Trường TH, THCS&THPT THSP Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2024 - 2025 (Thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế),

Thông báo tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo Trường Mầm non thực hành năm học 2024 - 2025

Thông báo tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo Trường Mầm non thực hành năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo Trường Mầm non thực hành năm học 2024 - 2025.

Kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025

Kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025