Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thực hành sư phạm thông báo tuyển sinh

Thực hành sư phạm thông báo tuyển sinh

Căn cứ phương án tuyển sinh bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở của Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, năm học 2020 - 2021 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh và Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phê duyệt,...