TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Hiệu trưởng

2.

TS. Hoàng Vĩnh Phú

Trưởng phòng Đào tạo

3.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Giảng viên cao cấp

4.

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Giảng viên cao cấp

5.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Chủ tịch Hội đồng trường

6.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Hiệu trưởng

7.

PGS.TS. Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng

8.

PGS.TS. Mai Văn Chung

Trưởng phòng KH&HTQT

9.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu

PGĐ phụ trách Trung tâm ĐBCL

10.

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

Hiệu trưởng Trường Sư phạm

11.

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Trưởng khoa Xây dựng

12.

PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh

Hiệu trưởng Trường Kinh tế

13.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng Đào tạo SĐH

14.

PGS.TS. Cao Tiến Trung

Viện trưởng Viện CNHS-MT

15.

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng khoa SP Ngoại ngữ

16.

TS. Phạm Xuân Chung

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

17.

TS. Nguyễn Anh Dũng

Viện trưởng Viện NC&ĐTTT

18.

TS. Thiều Đình Phong

Trưởng phòng TCCB

19.

TS. Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường TH, THCS&THPT THSP

20.

TS. Đặng Thái Sơn

Viện trưởng Viện KT&CN

21.

TS. Đinh Ngọc Thăng

Hiệu trưởng Trường KHXH&NV

22.

TS. Bùi Đình Thuận

Giám đốc Trung tâm TH-TN

23.

TS. Nguyễn Đình Vinh

Viện trưởng Viện NN&TN

24.

ThS. Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng KH-TC