Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2023.