Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023