TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

Đề án tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024

Đề án tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024

Trường Đại học Vinh ban hành Đề án tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024.

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023.