Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023