Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức thành công đêm chung kết Cuộc thi “Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sinh viên” năm học 2021 – 2022

Trường Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức thành công đêm chung kết Cuộc thi “Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sinh viên” năm học 2021 – 2022

Trường Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức thành công đêm chung kết Cuộc thi “Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sinh viên” năm học 2021 – 2022

Tin tức18/05/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-dinh-huy-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-106422

Thông báo09/05/2022
Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Thông báo05/05/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Như Thúy

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Như Thúy

Tên đề tài luận án: Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 92201021

Tin tức29/04/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh - chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh - chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-tran-thanh-minh-chuyen-nganh-lich-su-viet-nam-106335

Thông báo28/04/2022