Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Tên luận án: Phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần “Điện học - Điện từ học” Vật lý trung học phổ thông; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý; Mã số: 9140111

Tin tức20/09/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hải; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hải; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý đánh giá quá trình trong đào tạo sinh viên đại học ngành sư phạm tiếng Anh; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tin tức16/09/2022
Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Ngày 25/8/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 2160/QĐ-ĐHV ban hành Chương trình khung cho bậc THPT hệ chất lượng cao. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng và kịp thời nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo và...

Tin tức27/08/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) và cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ) ở Việt Nam; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 9440114

Thông báo23/08/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái; Chuyên ngành Quang học

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái; Chuyên ngành Quang học

Tên đề tài luận án: Xây dựng hệ nghiên cứu tính chất quang của nguyên tử Rubi; Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 9440110

Thông báo17/08/2022