TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả xếp hạng năm 2022 theo UPM của Trường Sư phạm và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh

Kết quả xếp hạng năm 2022 theo UPM của Trường Sư phạm và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh

Ngày 16/9/2022, Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM (University Performance Metrics) đã công bố kết quả đối sánh chất lượng chương trình đào tạo giáo dục Việt Nam, theo đó Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn 5 sao...