Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 85/2022 - 13/5/2022: NCS. Hoàng Lê Minh

Seminar13/05/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 84 - 12/5/2022: TS. Bùi Thị Cần

Seminar09/05/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 83/2022 - 8/5/2022: Châu Hồng Thắng

Seminar06/05/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 82/2022 - 04/5/2022: Nguyễn Đức Xuân

Seminar03/05/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 80/2022 - 28/4/2022: Nguyễn Thị Thanh Tùng

Seminar28/04/2022