TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh

Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh giới thiệu Ban giám hiệu của Nhà trường

Trường Đại học Vinh giới thiệu

Trường Đại học Vinh giới thiệu

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ

Giới thiệu18/10/2022
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bầu ngày 18/05/2022.

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2021 - 2022

Thực hiện chương trình công tác năm học 2020 - 2021, ngày 28/12/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2021 - 2022.

Tin tức11/01/2022