Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Cơ sở vật chất Trường Đại học Vinh

Cơ sở vật chất Trường Đại học Vinh

Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường trong...

Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai

Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai

Sáng ngày 25/12/2021, Hội Ngư học Việt Nam thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai.

Tin tức25/12/2021
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch số 98/KH-ĐHV ngày 18/10/2021 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm 2022, sáng ngày 24/12/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức,...

Tin tức25/12/2021
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Ngày 23/12/2021, sau thời gian khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công việc, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Trường Đại học Vinh đã tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức...

Tin tức23/12/2021
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Sáng ngày 19/12/2021, Trường Đại học Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức khai mạc mạc Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình các...

Tin tức20/12/2021