Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022 (đợt 2)

Thông báo Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022 (đợt 2)

Ngày 07/12/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Vinh đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với các Nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó...

Thông báo kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Thông báo tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh và Quyết định thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn

Thông báo tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh và Quyết định thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn

Trường Đại học Vinh thông báo tới Hội đồng Giáo sư cơ sở, các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Vinh năm 2022 tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh để Hội...

Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của các ứng viên tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh

Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của các ứng viên tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh công bố Bản đăng ký của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh