Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Căn cứ nhu cầu sử dụng viên chức có chức danh khoa học Giáo sư, Phó Giáo sư, Trường Đại học Vinh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư các ngành năm 2022

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Thông báo số 60/TB-ĐHV ngày 15/4/2022 của Trường Đại học Vinh thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022