Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2023

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2023

Quyết định số 1089/QĐ-ĐHV, ngày 05/08/2023, thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2023

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường Đại học Vinh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2023

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thông báo Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022 (đợt 2)

Thông báo Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022 (đợt 2)

Ngày 07/12/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Vinh đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với các Nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó...

Thông báo kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả rà soát bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022