Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Thông báo tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh và Quyết định thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn

Thông báo tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh và Quyết định thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn

Trường Đại học Vinh thông báo tới Hội đồng Giáo sư cơ sở, các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Vinh năm 2022 tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh để Hội...

Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của các ứng viên tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh

Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của các ứng viên tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh công bố Bản đăng ký của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh

Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của các ứng viên tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của các ứng viên tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh công bố Bản đăng ký của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022

Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Vinh năm 2022