Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022

Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 hướng dẫn làm bài thu hoạch cho học viên như sau:

THÔNG BÁO08/08/2022
Chương trình công tác tháng 7, 8 năm 2022

Chương trình công tác tháng 7, 8 năm 2022

Số: 06/CTr-ĐHV ngày 7/7/2022

THÔNG BÁO08/07/2022
Báo cáo công tác tháng 6 năm 2022

Báo cáo công tác tháng 6 năm 2022

Số: 75/BC-ĐHV ngày 7/7/2022

THÔNG BÁO08/07/2022