TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình công tác tháng 6 năm 2024

Chương trình công tác tháng 6 năm 2024

Chương trình số: 05/CTr-ĐHV ngày 11/6/2024

THÔNG BÁO12/06/2024
Báo cáo công tác tháng 5 năm 2024

Báo cáo công tác tháng 5 năm 2024

Báo cáo số: 44/BC-ĐHV ngày 11/6/2024

THÔNG BÁO12/06/2024
Triệu tập đại biểu dự Hội thảo "Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên Trường Đại học Vinh đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo"

Triệu tập đại biểu dự Hội thảo "Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên Trường Đại học Vinh đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo"

Công đoàn Trường Đại học Vinh triệu tập đại biểu dự Hội thảo "Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên Trường Đại học Vinh đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo" và Tổng kết trao giải Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học...

THÔNG BÁO21/05/2024
Chương trình công tác tháng 5 năm 2024

Chương trình công tác tháng 5 năm 2024

Chương trình số: 04/CTr-ĐHV ngày 10/5/2024

THÔNG BÁO10/05/2024