Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học 2023 - 2024

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học 2023 - 2024

Kế hoạch số: 07/KH-CĐ ngày 29/02/2024 của Công đoàn Trường

THÔNG BÁO29/02/2024
Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024

Hướng dẫn số 03/HD-CĐN ngày 30/01/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO02/02/2024
Hướng dẫn công tác nữ công năm 2024

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2024

Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 30/01/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO02/02/2024