Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
THÔNG BÁO SỐ 2: Tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 2: Tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh ban hành thông báo số 2 về Tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025.

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025.

Tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo năm học 2023 - 2024 (Thực hiện thí điểm mô hình trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế)

Tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo năm học 2023 - 2024 (Thực hiện thí điểm mô hình trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế)

Trường Mầm non Thực hành Đại học Vinh thông báo tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo năm học 2023 - 2024.