Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 64/2023 - 26/3/2023: TS. Đào Thị Minh Châu và TS. Nguyễn Thị Việt

Seminar23/03/2023
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 63/3023 - 25/3/2023: Nguyễn Thành Công

Seminar23/03/2023
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 62/2023 - 24/3/2023: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Loan

Seminar21/03/2023
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 61/2023 - 21/3/2023: TS. Trần Đình Quang

Seminar20/03/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 59/2023 - 26/3/2023: Phan Sinh

Seminar20/03/2023